Catalonia Hotels & Resorts ofereix un 10% descompte per AIQS.

Per fer les reserves s'haurà d'utilitzar   aquest link, que aterra directament en la landing del col·lectiu:www.hoteles-catalonia.com/ProcesoReserva/ReservationHandler?action=&user=AQ_CATALONIA&utm_source=web&utm_medium=colectivos&utm_campaign=empresas

Mès informació: http://www.hoteles-catalonia.com/