El conveni ofereix la possibilitat de la integració respectiva a l’AEIC/COEIC i a l’AIQS en condicions preferents

L'AIQS ha signat un acord de col·laboració amb l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya (AEIC) i el Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC), que té per objectiu establir un marc de col·laboració i de relació per al correcte desenvolupament de les tasques comunes i una millora en les sinergies, que permeti un flux d'informació adequat a les finalitats de cadascuna. 

La signatura, que s'ha dut a terme en el marc del X Congrés Mundial d'Enginyeria Química  ̶ en el qual l'AIQS, l'AEIC, el COEIC han participat activament en l'organització ̶ plasma un acostament de posicions i el compromís dels tres organismes en la defensa de l'enginyeria i de la figura de l'enginyer com un dels pilars de creixement de les societats avançades. "Des dels inicis, ens hem entès a la perfecció, perquè l'objectiu era comú: sumar esforços per donar resposta i servei als nostres associats i defensar els seus interessos", explica Albert Puyuelo, president de l'AIQS, qui durant el seu parlament va agrair el paper actiu que la dra. Rosa Nomen d'IQS ha tingut en l'acord. "Aquest no és un conveni de paper, sinó de realitats. La prova que és un conveni proactiu és que des del primer moment s'ha instaurat una comissió de seguiment perquè s'ocupi del dia a dia i d'aquesta manera, faci operatiu l'esperit de sumar esforços", sentencia el president de l'AIQS. 

Per la seva banda, el president de l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya, Jordi Renom afirma que el conveni camina en la bona direcció, ja que permetrà fer una enginyeria comuna. "Sols em queda agrair l'actitud del president de l'AIQS i de la dra. Nomen, que ha tingut un paper actiu en la llarga història de gestació del conveni, que es remunta a l'any 2003".

En aquesta línia, els presidents d'ambdues associacions expliquen que estudiaran vies de col·laboració per acompanyar als professionals i construir espais de col·laboració que serveixin per generar debats i sinergies. Així, a través de l'acord es preveu l'organització d'activitats, cursos, seminaris, jornades o actes que puguin ser d'interès pels col·lectius que representen, així com la prestació de serveis als seus membres d'interès per les dues parts.

Un dels punts més rellevant de l’acord és que, per primera vegada, ofereix la possibilitat de la integració respectiva a l’AEIC/COEIC i a l’AIQS en condicions preferents. Un fet que va quedar representat. durant la signatura del conveni, en la primera associació a l’AIQS d’un enginyer químic col·legiat pel COEIC.

Cal destacar que, des de la modificació estatuària del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya de l'any 2009, el col·lectiu dels enginyers químics pot col·legiar-se a la institució dels enginyers industrials. Una altra via per unir esforços va ser la creació d'una Comissió d'Enginyeria Química, com a punt de trobada entre els professionals interessats en aquesta especialitat de l'enginyeria industrial.

Amb aquesta aposta, l’AIQS pretén promoure, desenvolupar i fomentar activitats que puguin contribuir a la formació i a la defensa dels interessos del seus associats.