Atesos els darrers esdeveniments ocorreguts a Catalunya, l’AIQS, en defensa de la llibertat d’expressió, s’adhereix a la Declaració Institucional de la URL .