A càrrec del Dr. Joan Grimalt, Professor of Environmental Chemistry at CSIC, Director of the Institute of Environmental Assessment and Water Research (IDAEA), Director of the Center of Research and Development (CID).

En aquesta conferència s'explicarà com els diversos usos energètics dels humans han portat a transformar diversos aspectes bàsics de la composició de l'atmosfera com per influir en el clima del planeta. Es mostraran les dades actuals que documenten com s'està transformant el clima i els processos implicats. Es discutiran quines estratègies es poden abordar per disminuir l'impacte de la transformació.

Data i lloc: Dijous 21 de setembre de 2017 - Sala Multimèdia 1 d'IQS (Via Augusta, 390 - Barcelona)

Hora: de 18:30 a 19:30 h.

ENTRADA LLIURE - Confirma la teva assistència a aiqs@aiqs.es