El passat dia 8 de febrer l’AIQS va signar un conveni amb el Col·legi d'Economistes de Catalunya per establir un marc global de col·laboració en el qual, entre d'altres acords, s'ofereix als membres de l'AIQS gaudir dels serveis que ofereix el Col·legi, així com l'accés a condicions especials de col·legiació.

 

El Col·legi d'Economistes de Catalunya és una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat per al compliment dels seus objectius, que es regeix pel Reglament Orgànic Transitori i per la Llei de Col·legis Professionals aprovada pel Parlament de Catalunya.

 

Actualment el Col·legi, que compta amb més de 8.000 col·legiats dedicats professionalment a les diferents vessants de l'economia i l'empresa, està considerat com una institució que, a través de l'organització d'activitats i serveis molt diversos, es configura com un centre de formació i reciclatge dels professionals i com un fòrum d'opinió obert a la societat en general.

 

El conveni ha estat signat pel degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Sr. Joan B. Casas i pel president de l'AIQS, Sr. Albert Puyuelo Gómez