El Grup Professional de Bioquímica i Biotecnologia de la AIQS, anuncia la celebració a Barcelona de les Jornades BIET.

Anoti-ho a la seva agenda: 3 i 4 de juny de 2015.

Convocatòria de presentació de pòsters a tots els experts de l'àmbit de la Investigació Científica i Tecnològica.

Programa preliminar i bases per a la presentació de pòsters, detallat a l'arxiu adjunt.

Per a més informació i inscripcions, contactar amb la secretaria de l'AIQS al telèfon 93 267 20 12 ó aiqs@aiqs.es