TÈCNIC EXPERT EN BIOPROCESOS
  19.03.2020 Nº: 016/2020
Sector:

Bioingeniería / biotecnología


Descripción:

Empresa del sector biotecnològic, ubicada a Barcelona, precisa un/a TÈCNIC EXPERT EN BIOPROCESOS


Funciones:

Persona senior amb experiència  a empreses químiques, farmacèutiques, cosmètica de re mediació ambientals o de bioprocesos en departament d'investigació i desenvolupament de processos, i amb una dilatada experiència en análisis instrumental i expressió recombinant de gens/proteïnes.

En especial, amb una alta competència en el ús de tècniques instrumentals HPLC, GC7GC-MS, PCR i tècniques avançades en biologia molecular i expressió recombinada.

És recomanable experiència en la redacció d'informes científic-técnics i haver treballat en entorn GMP.


Experiencia:


Aptitudes:

Llicenciat doctorat en Biotecnología / Biología Molecular / Bioquímica (preferiblement) i amb àmplia experiència i coneixements sòlids en biocatalisi, fermentació microbiana i investigació, desenvolupament i escalat de bioprocesos fins escala industrial.


Posición

Senior


Jornada laboral

Jornada completa


Salario