RESPONSABLE DE LABORATORIO
  07.03.2018 Nº: 074/2018
Sector:

Alimentació i begudes


Descripció:

Empresa líder en Nutrició Esportiva ubicada a la zona Maresme (Barcelona) , precisa un/a RESPONSABLE DE LABORATORIO


Funcions:

En dependència directa de Gerència, es responsabilitzarà de la coordinació de tasques dins de laboratori dins d’un equip de dues persones autònomes, pel que no serà imprescindible aportar experiència en gestió d’equips. Serà responsable de la realització d’assajos fisico-químics en aliments, organitzar i planificar l’activitat i el personal de laboratori, posar en marxa i validar mètodes analítics ( HPLC, ICP), elaboració d’informes d’anàlisis i gestió de pla planta potabilitzadora d’aigua i depuradora


Experiència:

De 3 a 5 anys


Aptituds:

El Perfil correspon a un/a professional amb experiència com a tècnic i/o responsable de laboratori. Es requereix aportar una experiència mínima de 3 anys en una posició similar, habituat a la realització d’assajos físico-químics en sector alimentació o un sector similar com químic, farmacèutic, etc. Serà imprescindible que la persona hagi treballat amb tècniques instrumentals HPLC, sent valorable coneixements en NIR i ICP. Per altre banda, serà també molt valorable tot i que no imprescindible que la persona hagi tingut experiència en anàlisis d’aigües residuals així com potabilització d’aigües i gestió de depuradores. Serà imprescindible que la persona disposi de vehicle propi.

 

S’ofereix feina estable, amb l’oportunitat d’entrar a formar part d’una empresa consolidada i reconeguda en el seu sector on podrà créixer tant a nivell professional com personal. La jornada laboral serà de dilluns a divendres de 9 a 14 y de 15 a 18h. El salari establert serà en funció de la vàlua del/la candidat/a. 


Posició

Responsable


Jornada laboral

Jornada completa


Salari